The Night

op.32

Keiko Fujiie

Year

1994


Duration

10'


Genre

Solo


Commission

Kazuhito Yamashita


Premiere

Gumma, Japan, 10 July 1994: Kazuhito Yamashita, guitar


Source

composer homepage;