The Red Calm

op.46

Keiko Fujiie

Year

1996


Duration

48'


Instrumentation

tenor - shakuhachi, guitar


Genre

Stage Work


Text/Libretto

Keiko Fujiie


Commission

22 Century Club


Premiere

Kyoto, Japan, 26 April 1997: Jiro Takano, tenor / Kazuhito Yamashita, guitar / Kifu Mitsuhashi, shakuhachi / Ren-ichi Maekawa (dir.)


Source

composer homepage;