To Far-Off Land

op.25

Keiko Fujiie

Year

1993


Duration

10'


Genre

Solo


Commission

Kazuhito Yamashita


Premiere

Osaka, Japan, 7 February 1993: Kazuhito Yamashita, guitar


Source

composer homepage;