Year

1979


Duration

8'


Instrumentation

flute, guitar


Genre

Chamber Music


Publisher

Arte Tripharia


Source

Associació Catalana de Compositors website; Llibre per a guitarra (Clivis); Grove;