Year

1978


Duration

6'


Genre

Solo


Premiere

Barcelona, 13 March 1978: J.J. Henriquez, guitar


Source

Associació Catalana de Compositors website; Llibre per a guitarra (Clivis); Grove;